Restaurant Waiteress near by Manama

Chola Restaurant

البحرين - المنامة